The Annual Meeting, October 24‐25th 2014

The Annual Meeting, October 24‐25th 2014, Toronto, Canada

 Council

Sympozjum

 

Wizyta w elektrowni

Wizyta w zakładzie produkujący części do samolotów

Wizyta nad Niagara

Rada 2013-2015


 Rada Inżynierów Ameryki Pólnocnej
23 wrzesień, 2015 


Prof. Andrzej Nowak,

Prezydent , PAEA, Chicago

Dr Kazimierz Jagiello,

Past President, PAEA, Chicago

Dr Janusz Romanski,

Vice Prezydent d/s Programowych, Polonia Technica, Philadephia

Inż. Hieronim Teresinski,

Vice Prezydent d/s Programowych, Canada; SIP Toronto

Prof.  Piotr Moncarz,

Vice Prezydent d/s Międzynarodowych,USPTC, San Francisco

Inż. Ryszard Bak,

Vice Prezydent, Prezydent Polonia Technica, New York

Inż. Miroslaw Niedzinski,

Vice Prezydent, Prezydent PAEA, Chicago

Inż. Marek Zywno,

Vice Prezydent, Prezydent PAEC, San Francisco

Dr Damian Cieslicki,

Dyrektor d/s Kontaktów z Młodymi Profesjonalistami, PAEC, San Francisco

Dr Jerzy Orkiszewski,

Vice Prezydent, USPTC, San Francisco 

Inż. Krzysztof, Kluczewski,

Sekretarz, Wirtualna Organizacja Inżynierow Polskich w Polnocnej Ameryce, Whitby, Ontario

Inż. Ryszarda Kaczmarek,

Skarbnik, PAEA, Chicago

Inż. Jan Jekielek,

Dyrektor, Redaktor biuletynu Rady, SIP Toronto

Inż. Kazimierz Babiarz,

Dyrektor, SIP Toronto

Prof. Wojciech Misiolek

Dyrector, Polonia Technica, Bethlehem, Pensylvania

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Dr Jan Płachta,

Dyrektor, Przewodniczący Komisji, PAEA, Chicago

 

Rada 2015-2017

Rada Inżynierów Ameryki Pólnocnej

31 pazdziernik, 2015

 

Prof. Andrzej Nowak,Prezydent 

Dr Kazimierz Jagiello, Past Prezydent

Dr Janusz Romanski, Vice Prezydent d/s Programowych USA, Prezydent Polonia Technica, NY

Inz. Andrew Pawlowski, Vice Prezydent, Prezydent PAEA, Chicago

TBD, Vice Prezydent d/s Programowych Canada

Prof. Piotr Moncarz, Vice Prezydent d/s Międzynarodowych, Prezydent USPTC, San Francisco

Inż. Hieronim Teresinski, Vice Prezydent, Prezydent SIP, Toronto

Inż. Marek Zywno, Vice Prezydent, Prezydent PAEC, San Francisco

Inż. Miroslaw Niedzinski, Skarbnik, Past Prezydent PAEA, Chicago

Inż. Krzysztof Kluczewski, Sekretarz, SIP, Toronto

Dr Jerzy Orkiszewski, Dyrektor, USPTC, San Francisco

Dr Damian Cieslicki, Dyrektor d/s Młodziezy, PAEC, San Francisco

Inż. Ryszard Bak, Dyrektor, Past Prezydent Polonia Technica, New York  

Prof. Wojciech Misolek, Dyrektor, Polonia Technica, NY

Prof. Marianna Polak, Dyrektor, Waterloo, Canada

Inż. Jan Jekielek, Dyrektor d/s Biuletynu, SIP, Toronto

Inż. Kazimierz Babiarz, Dyrektor, SIP, Toronto

Inż. Jan Plachta, Dyrektor, PAEA, Chicago

 

Komisja Rewizyjna:

Inż. Jan Płachta, Przewodniczący Komisji

TBD, Czlonek Komisji

Rada 2017-2019

2017-2019 Rada Inżynierów Ameryki Północnej

27 Października, 2018, Washington, DC, USA

Aktualizacja 24 Maja, 2019

 

Prof. Andrzej Nowak,           Prezydent 

Inż. Victor Kiszkiel               Vice Prezydent  USA, Prezydent Polonia Technica, NY, USA

Dr Janusz Romanski,           Vice Prezydent d/s Programowych, Polonia Technica, NY, USA,

Inż. Krzysztof Kluczewski,     Vice Prezydent d/s Programowych Canada,  SIP, Toronto, Canada

Prof. Piotr Moncarz,             Vice Prezydent d/s Międzynarodowych, Prezydent USPTC, San Francisco

Inż. Marek Żywno,               Vice Prezydent, Prezydent PAEC, San Francisco

Inż. Andrew Pawłowski,        Vice Prezydent, Prezydent PAEA, Chicago

Inż. Kazimierz Babiarz,         Vice Prezydent, Prezydent SIP, Toronto, Canada

Inż. Mirosław Niedziński,       Skarbnik, Past Prezydent PAEA, Chicago

Inż. Hieronim Teresiński,      Dyrektor, Past Prezydent SIP, Toronto, Canada

Dr  Jan Płachta,                  Dyrektor, PAEA, Chicago

Dr Jerzy Orkiszewski,           Dyrektor, USPTC, San Francisco

Dr Damian Cieślicki,             Dyrektor d/s Młodzieży, PAEC, San Francisco

Prof. Wojciech Z. Misiołek,    Dyrektor, Polonia Technica, NY

Prof. Marianna Polak,            Dyrektor, University of Waterloo, Canada

Prof. Radosław Michałowski , Dyrektor, University of Michigan

Dr Kazimierz Jagiełło,           Past Prezydent

Inż. Jan Cytowski,                Dyrektor  SIP, Toronto, Canada

Inż. Jacek Radzikowski         Dyrektor, Washington, DC

Rada 2019-2021

2019-2021 Rada Inżynierów Ameryki Północnej

Wybrana 26 Października, 2019 w Chicago, IL, USA

 

 

 

Prof. Andrzej Nowak,           Prezydent 

Inż. Krzysztof Kluczewski,     Vice Prezydent - Canada,  SIP, Toronto  

Prof. Piotr Moncarz,             Vice Prezydent - USA, Prezydent USPTC, San Francisco

Inż. Victor Kiszkiel               Vice Prezydent, Prezydent Polonia Technica, NY, USA

Inż. Marek Żywno,               Vice Prezydent, Prezydent PAEC, San Francisco

Inż. Andrew Pawłowski,        Vice Prezydent, Prezydent PAEA, Chicago

Inż. Kazimierz Babiarz,         Vice Prezydent, Prezydent SIP, Toronto, Canada

Inż. Mirosław Niedziński,       Skarbnik, Past Prezydent PAEA, Chicago

Dr Janusz Romanski,            Dyrektor, Polonia Technica, NY, USA,

Inż. Hieronim Teresiński,       Dyrektor, Past Prezydent SIP, Toronto, Canada

Inż. Janusz Majerski,             Dyrektor, SIP, Toronto, Canada

Inż. Bogusław Piltz,              Dyrektor, SIP Montreal, Canada

Dr  Jan Płachta,                   Dyrektor, PAEA, Chicago

Dr Jerzy Orkiszewski,            Dyrektor, USPTC, San Francisco

Dr Damian Cieślicki,              Dyrektor d/s Młodzieży, PAEC, San Francisco

Prof. Wojciech Z. Misiołek,     Dyrektor, Polonia Technica, NY

Prof. Marianna Polak,            Dyrektor, University of Waterloo, Canada

Prof. Radosław Michałowski ,  Dyrektor, University of Michigan

Dr Kazimierz Jagiełło,           Past Prezydent

Marlena Wiecko,                  Dyrektor, Polonia Technica, NY

Inż. Jacek Radzikowski         Dyrektor, Washington, DC

 

Komisja Rewizyjna:

Prof. Marianna Polak                      Przewodniczący Komisji

Prof. Radosław Michałowski            Członek Komisji

 

Rada 2021-2023

2021-2023 Rada Inżynierów Ameryki Północnej

Wybrana 17 Listopada, 2021

 

Prof. Andrzej Nowak,           Prezydent 

Inż. Krzysztof Kluczewski,     Vice Prezydent - Canada,  SIP, Toronto  

Prof. Piotr Moncarz,             Vice Prezydent - USA, Prezydent USPTC, San Francisco

Inż. Victor Kiszkiel               Vice Prezydent, Prezydent Polonia Technica, NY, USA

Inż. Marek Żywno,               Vice Prezydent, Prezydent PAEC, San Francisco

Inż. Andrew Pawłowski,        Vice Prezydent, Prezydent PAEA, Chicago

Inż. Kazimierz Babiarz,         Vice Prezydent, Prezydent SIP, Toronto, Canada

Inż. Mirosław Niedziński,       Skarbnik, Past Prezydent PAEA, Chicago

Dr Janusz Romanski,            Dyrektor, Polonia Technica, NY, USA,

Inż. Hieronim Teresiński,       Dyrektor, Past Prezydent SIP, Toronto, Canada

Inż. Janusz Majerski,            Dyrektor, SIP, Toronto, Canada

Inż. Bogusław Piltz,              Dyrektor, SIP Montreal, Canada

Dr  Jan Płachta,                   Dyrektor, PAEA, Chicago

Dr Jerzy Orkiszewski,           Dyrektor, USPTC, San Francisco

Dr Damian Cieślicki,             Dyrektor d/s Młodzieży, PAEC, San Francisco

Prof. Wojciech Z. Misiołek,    Dyrektor, Polonia Technica, NY

Prof. Marianna Polak,            Dyrektor, University of Waterloo, Canada

Prof. Radosław Michałowski , Dyrektor, University of Michigan

Dr Zdzisław Klim                 Dyrektor, SIP Montreal, Canada

Marlena Wiecko,                   Dyrektor, Polonia Technica, NY

Inż. Jacek Radzikowski          Dyrektor, Washington, DC

 

 

Komisja Rewizyjna:

Prof. Marianna Polak                       Przewodniczący Komisji

Prof. Radosław Michałowski             Członek Komisji

 

New Council 2013-2015

Council of Polish Engineers in North America 
elected on October 26, 2013
At the Annual General Meeting in Chicago, Illinois, USA

Name

Role

Organization

Prof. Andrzej Nowak

President

PAEA, Chicago, USA

Kazimierz Jagiełło, P.Eng.

Past President

PAEA, Chicago, USA

Dr Janusz Romanski

Vice President, Program Development USA

Polonia Technica, New York, USA

Hieronim Teresinski, MS E, P.Eng

Vice President, Program Development Canada 

President of SIP, Toronto, Canada

Prof.  Piotr Moncarz

Vice President, Government Relations

Chairman, US-Polish Trade Council, San Francisco, USA

Ryszard Bąk

Vice President

President of Polonia Technica, New York, USA

Miroslaw Niedzinski, BS, MS, MBA

Vice President

President of PAEA, Chicago, USA

Marek Zywno, M.SC

Vice President

President of PAEC, Silicon Valley, USA

Jerzy Orkiszewski, Ph.D.

Vice President

US-Polish Trade Council, San Francisco, USA

Damian Cieslicki, Ph.D.

Director, Young Professional Relations

PAEC, Silicon Valley, USA

Chris Kluczewski, MS EE

Director, Secretary

Virtual Organization of Polish Engineers in North America, Whitby, Ontario, Canada

Ryszard Kaczmarek

Director, Treasurer

PAEA, Chicago, USA

Kazimierz Babiarz, MS, P.Eng

Director

SIP, Toronto, Canada

Jan Jekielek, MS EE, P.Eng

Director, Editor-in-Chief

SIP, Toronto, Canada

Jan Płachta, Ph.D., P.E., S.E

Director, Audit Committee, Chair

PAEA, Chicago, USA

Prof. Andrzej Targowski

Director, Audit Committee, Member

Virtual Organization of Polish Engineers in North America, Kalamazoo, USA

 

The Annual General Meeting of the Council of Polish Engineers in North America, Chicago, Illinois, USA

The Council representing five organizations from USA and Canada met in Chicago on October 26, 2013.

USA:

 • Polish American Engineers Association, Chicago, Illinois 
 • “Polonia Technica Inc”, Association of Polish American Engineers, New York, NY 
 • Polish American Engineers Club of Silicon Valley, San Francisco, California 
 • US-Polish Trade Council, San Francisco, California 
 • Virtual Organization of Polish Engineers in North America, USA and Canada

Canada:

 • Association of Polish Engineers in Canada, SIP, Toronto, Ontario 

 

During Annual General Meeting representatives elected new council for the period of 2013-2015.

MEMBERS

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 05