Board of Directors

Council of Polish Engineers in North America 
elected on October 31, 2015
At the Annual General Meeting in Washington, DC, USA


Name

Role

Organization

Prof. Andrzej Nowak

President

PAEA, Chicago, USA

Kazimierz Jagiełło, P.Eng.

Past President

PAEA, Chicago, USA

Dr Janusz Romanski

Vice President, Program Development USA

President of Polonia Technica, New York, USA

Prof.  Piotr Moncarz

Vice President, Government Relations

Chairman, US-Polish Trade Council, San Francisco, USA

Hieronim Teresinski, MS E, P.Eng

Vice President, Program Development Canada 

President of SIP, Toronto, Canada

Marek Zywno, M.SC

Vice President

President of PAEC, Silicon Valley, USA

Andrew Pawlowski, MS EE, MBA

Vice President

President of PAEA, Chicago, USA

Miroslaw Niedzinski, BS, MS, MBA

Director, Treasurer

Past President of PAEA, Chicago, USA

Chris Kluczewski, MS EE

Director, Secretary

SIP, Toronto, Canada

Jerzy Orkiszewski, Ph.D.

Director

US-Polish Trade Council, San Francisco, USA

Damian Cieslicki, Ph.D.

Director, Young Professional Relations

PAEC, Silicon Valley, USA

Ryszard Bąk

Director

Past President of Polonia Technica, NY, USA

Prof. Wojciech Misiolek

Director

Polonia Technica, USA

Prof. Marianna Polak

Director

Waterloo, Canada

Kazimierz Babiarz, MS, P.Eng

Director

SIP, Toronto, Canada

Jan Jekielek, MS EE, P.Eng

Director, Editor-in-Chief

SIP, Toronto, Canada

Jan Płachta, Ph.D., P.E., S.E

Director, Audit Committee, Chair

PAEA, Chicago, USA

 

 

 

New Council

2017-2019 Council of Polish Engineers in North America
Oct 27, 2018, Washington, DC, USA
Update: May 24, 2019

 

Name

Role

Organization

Prof. Andrzej Nowak

President

PAEA, Chicago, USA

Victor Kiszkiel, MS E

Vice President

President, Polonia Technica, New York, USA

Dr Janusz Romanski

Vice President, Program Development USA

Vice President,  Polonia Technica, New York, USA

Chris Kluczewski, MS EE

Vice President, Program Development Canada 

SIP, Toronto, Canada

Prof.  Piotr Moncarz

Vice President, Government Relations

Chairman, US-Polish Trade Council, San Francisco, USA

Marek Zywno, M.SC

Vice President

President of  PAEC, Silicon Valley, USA

Andrew Pawlowski, MS EE, MBA

Vice President

President of PAEA, Chicago, USA

Kazimierz Babiarz,  P.Eng., M.Sc.

Vice President

President of  SIP, Toronto, Canada

Miroslaw Niedzinski, BS, MS, MBA

Director, Treasurer

Past President of  PAEA, Chicago, USA

Heronim Teresinski, MS E,  P.Eng.

Director

SIP, Toronto, Canada

Jan Płachta, Ph.D., P.E., S.E

Director, Secretary

PAEA, Chicago, USA

Jerzy Orkiszewski, Ph.D.

Director

US-Polish Trade Council, San Francisco, USA

Damian Cieslicki, Ph.D.

Director, Young Professional Relations

PAEC, Silicon Valley, USA

Prof. Wojciech Z. Misiołek

Director

Polonia Technica, USA

Prof. Marianna Polak

Director, Audit Committee, Chair

University of Waterloo, Canada

Prof. Radoslaw Michalowski

Director, Audit Committee, Chair

University of Michigan, USA

Kazimierz Jagiełło, P.Eng.

Past President

PAEA, Chicago, USA

Jan Cytowski, P.Eng.

Director

SIP, Toronto, Canada

Jacek Radzikowski, MS EE

Director

PE, Washington, DCNew Council (2)

2017-2019 Council of Polish Engineers in North America
Oct 27, 2018, Washington, DC, USA
Update: May 24, 2019

 

Name

Role

Organization

Prof. Andrzej Nowak

President

PAEA, Chicago, USA

Victor Kiszkiel, MS E

Vice President

President, Polonia Technica, New York, USA

Dr Janusz Romanski

Vice President, Program Development USA

Vice President,  Polonia Technica, New York, USA

Chris Kluczewski, MS EE

Vice President, Program Development Canada 

SIP, Toronto, Canada

Prof.  Piotr Moncarz

Vice President, Government Relations

Chairman, US-Polish Trade Council, San Francisco, USA

Marek Zywno, M.SC

Vice President

President of  PAEC, Silicon Valley, USA

Andrew Pawlowski, MS EE, MBA

Vice President

President of PAEA, Chicago, USA

Kazimierz Babiarz,  P.Eng., M.Sc.

Vice President

President of  SIP, Toronto, Canada

Miroslaw Niedzinski, BS, MS, MBA

Director, Treasurer

Past President of  PAEA, Chicago, USA

Heronim Teresinski, MS E,  P.Eng.

Director

SIP, Toronto, Canada

Jan Płachta, Ph.D., P.E., S.E

Director, Secretary

PAEA, Chicago, USA

Jerzy Orkiszewski, Ph.D.

Director

US-Polish Trade Council, San Francisco, USA

Damian Cieslicki, Ph.D.

Director, Young Professional Relations

PAEC, Silicon Valley, USA

Prof. Wojciech Z. Misiołek

Director

Polonia Technica, USA

Prof. Marianna Polak

Director, Audit Committee, Chair

University of Waterloo, Canada

Prof. Radoslaw Michalowski

Director, Audit Committee, Chair

University of Michigan, USA

Kazimierz Jagiełło, P.Eng.

Past President

PAEA, Chicago, USA

Jan Cytowski, P.Eng.

Director

SIP, Toronto, Canada

Jacek Radzikowski, MS EE

Director

PE, Washington, DCNew Council 2019-2021

2017-2019 Council of Polish Engineers in North America 
elected on October 26, 2019, Chicago, IL, USA

 

Name

Role

Organization

Prof. Andrzej Nowak

President

PAEA, Chicago, USA

Chris Kluczewski, MS EE

Vice President - Canada 

SIP, Toronto, Canada

Prof.  Piotr Moncarz

Vice President - USA

Chairman, US-Polish Trade Council, San Francisco

Victor Kiszkiel, MS E

Vice President

President, Polonia Technica, New York, USA

Marek Zywno, M.SC

Vice President

President of  PAEC, Silicon Valley, USA

Andrew Pawlowski, MS EE, MBA

Vice President

President of PAEA, Chicago, USA

Kazimierz Babiarz,  P.Eng., M.Sc.

Vice President

President of  SIP, Toronto, Canada

Miroslaw Niedzinski, BS, MS, MBA

Director, Treasurer

Past President of  PAEA, Chicago, USA

Dr Janusz Romanski

Director

Vice President,  Polonia Technica, New York, USA

Heronim Teresinski, MS E,  P.Eng.

Director

SIP, Toronto, Canada

Janusz Majerski, MS E

Director

SIP, Toronto, Canada

Boguslaw Piltz, MS E

Director

SIP, Montreal, Canada

Jan Płachta, Ph.D., P.E., S.E

Director, Secretary

PAEA, Chicago, USA

Jerzy Orkiszewski, Ph.D.

Director

US-Polish Trade Council, San Francisco, USA

Damian Cieslicki, Ph.D.

Director, Young Professional Relations

PAEC, Silicon Valley, USA

Prof. Wojciech Z. Misiołek

Director

Polonia Technica, USA

Prof. Marianna Polak

Director, Audit Committee, Chair

University of Waterloo, Canada

Prof. Radoslaw Michalowski

Director, Audit Committee

University of Michigan, USA

Kazimierz Jagiello, P.Eng.

Past President

PAEA, Chicago, USA

Marlena Wiecko MS E

Director

Polonia Technica, New York, USA

Jacek Radzikowski, MS EE

Director

PE, Washington, DC

 

 

New Council 2021-2023

2021-2023 Council of Polish Engineers in North America 
elected on November 17, 2021

 

Name

Role

Organization

Prof. Andrzej Nowak

President

PAEA, Chicago, USA

Chris Kluczewski, MS EE

Vice President - Canada 

SIP, Toronto, Canada

Prof.  Piotr Moncarz

Vice President - USA

Chairman, US-Polish Trade Council, San Francisco

Victor Kiszkiel, MS E

Vice President

President, Polonia Technica, New York, USA

Marek Zywno, M.SC

Vice President

President of  PAEC, Silicon Valley, USA

Andrew Pawlowski, MS EE, MBA

Vice President

President of PAEA, Chicago, USA

Kazimierz Babiarz,  P.Eng., M.Sc.

Vice President

President of  SIP, Toronto, Canada

Miroslaw Niedzinski, BS, MS, MBA

Director, Treasurer

Past President of  PAEA, Chicago, USA

Dr Janusz Romanski

Director

Vice President,  Polonia Technica, New York, USA

Heronim Teresinski, MS E,  P.Eng.

Director

SIP, Toronto, Canada

Janusz Majerski, MS E

Director

SIP, Toronto, Canada

Boguslaw Piltz, MS E

Director

SIP, Montreal, Canada

Jan Płachta, Ph.D., P.E., S.E

Director, Secretary

PAEA, Chicago, USA

Jerzy Orkiszewski, Ph.D.

Director

US-Polish Trade Council, San Francisco, USA

Damian Cieslicki, Ph.D.

Director, Young Professional Relations

PAEC, Silicon Valley, USA

Prof. Wojciech Z. Misiołek

Director

Polonia Technica, USA

Prof. Marianna Polak

Director, Audit Committee, Chair

University of Waterloo, Canada

Prof. Radoslaw Michalowski

Director, Audit Committee

University of Michigan, USA

Zdzislaw Klim, Ph.D.

Director

SIP, Montreal, Canada

Marlena Wiecko MS E

Director

Polonia Technica, New York, USA

Jacek Radzikowski, MS EE

Director

PE, Washington, DC

 

About Us

Polish version

Rada Konsultacyjna Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej    została powołana przez Pierwszy Zjazd Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej w Orchard Lake, Michigan w 2003 r. Drugi Zjazd Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, który odbył się w 2005 r. w Niagara Falls, Ontario, usunął z nazwy Rady słowo „Konsultacyjna”.

Głównymi celami Rady są:

 • Wzajemna wymiana informacji o działalności i koordynacja działań organizacji technicznych w Ameryce Północnej,

 • Pomoc polskim inżynierom w Ameryce Północnej poprzez analizowanie potrzeb i możliwości środowiska inżynierskiego, ustalanie strategii działania i koordynowanie realizacji przyjętych programów,

 • Integracja polskich i polonijnych środowisk technicznych w Kraju i poza jego granicami,

 • Wzrost prestiżu polskiego inżyniera na obczyźnie,

 • Propagowanie polskich i polonijnych osiągnięć w dziedzinie nauki i techniki,

 • Popularyzacja idei tworzenia "Galerii Sławy" (Hall of Fame),

 • Współpraca i pomoc polskim środowiskom technicznym na Wschodzie,

 • Popieranie współpracy miedzy polskimi i zagranicznymi uczelniami technicznymi oraz tworzenie „bazy danych” wybitnych polskich inżynierów i naukowców osiedlonych w Ameryce Północnej.  

 

Po wspomnianym wyżej Zjeździe w kanadyjskiej Niagarze, Rada przyjęła rezolucję, w której zobowiązała się do historycznej kontynuacji działalności nieistniejącej już, powstałej w Chicago w dniu 2 lipca 1944 r. Polsko-Amerykańskiej Rady Technicznej.

 

MEMBERS

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 05